Åtgärder gällande Covid-19

Hej,

Här i parken har vi vidtagit åtgärder för att skydda våra gäster och personal samt begränsa smittspridningen. Detta har vi gjort i parken:

  • stationer för desinficering av händer finns utplacerade i parken
  • markeringar och anvisningar för avstånd vid entré och café
  • nya städrutiner för allmänna områden som bland annat innefattar regelbunden städning samt desinficering av toaletter och skötrum
  • attraktioner decinficeras regelbundet
  • fler utebord placerade i parken för pic-nic eller take away

Vi ber äver er gäster att tänka på följande vid ett besök hos oss:

  • stanna hemma om ni eller någon i ert sällskap känner sig minsta sjuk
  • håll avstånd till övriga gäster och använd handsprit i parken
  • följ personalens instruktioner

Tillsammans klarar oss vi igenom detta!

 

Sponsorer